Ο Ήχος - Elichord Media Studio

E M S
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ο Ήχος

Πώς πρέπει να είναι ο ήχος…

Ο ήχος ενός βίντεο πρέπει να είναι καθαρός, διαυγής και ευχάριστος. Αν έχουμε ομιλία με μουσική υπόκρουση, η μουσική δεν πρέπει να καλύπτει τον ήχο ούτε να τον κάνει δυσδιάκριτο, ενώ ταυτόχρονα πρέπει και αυτή να ακούγεται, αλλά χωρίς να ενοχλεί.
Το κατάλληλο για τον καθένα

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μονοφωνικό, στερεοφωνικό, αλλά και true surround ήχο για home theater, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
E M S
Επιστροφή στο περιεχόμενο